PALVELUT

Hierontaa voidaan pitää perustellusti yhtenä maailman vanhimmista hoitomenetelmistä. Kipeän kohdan painaminen ja sively on niin vaistonvarainen reaktio, että sitä on todennäköisesti käytetty jo ihmiskunnan kehityksen alkuajoista lähtien. Hieronnasta löytyy tietoja jo kaikkein vanhimmista ihmisen tekemistä piirroksista ja merkinnöistä.
Hieroja valitsee käyttämänsä menetelmät ja tekniikat asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteita voivat olla yleinen rentoutuminen, kivun lievittyminen, paikallisen nestekierron ja aineenvaihdunnan edistyminen tai lihasjännityksen laukeaminen. Vaikka hierontaotteet kohdistuvat kudoksiin, vaikuttaa hieronta ihmiseen aina myös kokonaisvaltaisesti. Hieronnan avulla pystytään ennaltaehkäisemään vammoja toteamalla varhaisessa vaiheessa paikallisia lihasjäykkyyksiä ja ylirasituksesta johtuvia kiputiloja.

Urheiluhieronta
Urheiluhieronnassa hieroja ottaa huomioon urheilijan kulloisenkin harjoitustilan, lajivaatimukset, harjoituskauden ja harjoitusohjelman. Urheiluhieronnassa käytetään klassisen hieronnan otteiden lisäksi poikittaishierontaotteita, joissa paine suuntautuu poikittain lihasyiden kulkusuuntaan nähden.